Πολιτική Επιστροφών

Η παρούσα πολιτική επιστροφής προϊόντων/υπηρεσιών αφορά συμβάσεις παροχής υπηρεσιών εξ αποστάσεως μέσω της παρούσας ιστοσελίδας INALAN («inalan.gr»).

Ο πελάτης οφείλει κατά την παράδοση σε αυτόν των προϊόντων/υπηρεσιών που αγόρασε να πραγματοποιεί έλεγχο ως προς την κατάστασή τους και τις συμφωνημένες ιδιότητες.

Επιστροφή προϊόντων/υπηρεσιών πραγματοποιείται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Όταν απεστάλησαν στον πελάτη προϊόντα/υπηρεσίες λανθασμένα ή διαφορετικά από αυτά που παρήγγειλε. Ο πελάτης δικαιούται να αρνηθεί την παραλαβή του προϊόντος/υπηρεσίας εξ αρχής και να καλέσει στο 2152152255 για την αντικατάσταση ή επιστροφή τους, με την αντίστοιχη επιστροφή στον πελάτη του πληρωθέντος από αυτόν τιμήματος.

β) Όταν τα προϊόντα/υπηρεσίες που απεστάλησαν στον πελάτη είναι ελαττωματικά, όπως ενδεικτικά προϊόντα που φέρουν εμφανείς φθορές, κατεστραμμένα κατά την μεταφορά, με κακή συσκευασία κλπ. Ο πελάτης δικαιούται να αρνηθεί να παραλάβει τα εν λόγω προϊόντα/υπηρεσίες εξ αρχής και να ζητήσει την αντικατάστασή τους ή την επιστροφή του πληρωθέντος τιμήματος.

Σε κάθε περίπτωση κατά την έκδοση του λογαριασμού του ο Πελάτης θα εξετάζει το λογαριασμό και θα ελέγχει τις πιστωτικές και χρεωστικές καταχωρήσεις που απεικονίζονται σε αυτόν και θα ειδοποιεί εγγράφως την Εταιρεία σχετικά με κάθε τυχόν παράλειψη ή σφάλμα του λογαριασμού. Μετά την παρέλευση είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του λογαριασμού χωρίς την προβολή αντίρρησης από τον Πελάτη, συμφωνείται ότι ο λογαριασμός θεωρείται ακριβής και ότι έγινε σωστή χρέωση από την Εταιρεία και αποτελεί νόμιμο αποδεικτικό μέσο και έγγραφο κατά την έννοια του νόμου για την πλήρη απόδειξη οφειλής του Πελάτη για ολόκληρο το ποσό που αναφέρε.

γ) Σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν είναι ικανοποιημένος από τα προϊόντα/υπηρεσίες που παρέλαβε, έχει δικαίωμα υπαναχώρησης από την ανωτέρω συντελεσθείσα συναλλαγή, σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία, ασκώντας το κατωτέρω δικαιώμα υπαναχώρησης

Δικαίωμα Υπαναχώρησης

Η άσκηση δικαιώματος υπαναχώρησης του πελάτη για τις υπηρεσίες/οικονομικά προγράμματα/προϊόντα που πληρώνονται μέσω της ιστοσελίδας www.inalan.gr πραγματοποιείται σύμφωνα με την κατωτέρω διαδικασία:

Η υπαναχώρηση σε συμβάσεις παροχής υπηρεσιών/οικονομικών προγραμμάτων γίνεται δεκτή εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ενεργοποιήση των Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών που αιτήθηκε και υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Για να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης, ο πελάτης καλεί στο 2152152255 ή αποστέλλει email στην διεύθυνση info@inalan.gr.

Σε αυτή την περίπτωση ο Πελάτης χρεώνεται μόνο για την χρήση των Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών για το διάστημα μέχρι την οριστική διακοπή των Υπηρεσιών λόγω της υπαναχώρησής του.

Η επιστροφή του πληρωθέντος τιμήματος που καταβλήθηκε μέσω πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας θα γίνεται με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή με εντολή της INALAN προς την Συνεργαζόμενη Τράπεζα για πίστωση του καταβληθέντος τιμήματος στην τραπεζική κάρτα με την οποία είχε πραγματοποιηθεί η συναλλαγή.

Θα σας καλέσουμε εμείς!

Απλώς αφήστε ένα όνομα και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας!

Θα σας καλέσουμε εμείς!

Απλώς αφήστε ένα όνομα και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας!

Αίτημα Ενδιαφέροντος

συμπληρώστε τα στοιχεία σας και σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας!

Θα σας καλέσουμε εμείς!

Απλώς αφήστε ένα όνομα και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας!

Αίτημα Ενδιαφέροντος

συμπληρώστε τα στοιχεία σας και σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας!

Αίτημα Ενδιαφέροντος

συμπληρώστε τα στοιχεία σας και σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας!

Θα σας καλέσουμε εμείς!

Απλώς αφήστε ένα όνομα και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας!

Θα σας καλέσουμε εμείς!

Απλώς αφήστε ένα όνομα και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας!

Αίτημα Ενδιαφέροντος

συμπληρώστε τα στοιχεία σας και σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας!

Αίτημα Ενδιαφέροντος

συμπληρώστε τα στοιχεία σας και σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας!

Θα σας καλέσουμε εμείς!

Απλώς αφήστε ένα όνομα και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας!

Λάβαμε τη φόρμα σας!

Ένας από τους αστροναύτες μας θα επικοινωνήσει μαζί σας το συντομότερο!

Θα σας καλέσουμε εμείς!

Απλώς αφήστε ένα όνομα και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας!

Αίτημα Ενδιαφέροντος

συμπληρώστε τα στοιχεία σας και σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας!
Μετάβαση στο περιεχόμενο