Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων & GDPR

Η Εταιρεία μας δεσμεύεται να προστατεύει και να σέβεται την ιδιωτικότητά σας και συμμορφώνεται με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016).

Τα προσωπικά δεδομένα σας πρέπει να συλλέγονται και να επεξεργάζονται μόνο όταν αυτό είναι απολύτως απαραίτητο. Για τους λόγους αυτούς έχουμε λάβει όλα τα σχετικά μέτρα για να διασφαλίσουμε την τήρηση της νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Περαιτέρω, ο ιστότοπος www.inalan.gr έχει σχεδιαστεί καταλλήλως ώστε να συμμορφώνεται πλήρως με την νομοθεσία όσον αφορά την προστασία δεδομένων.

Η Inalan διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και να αναπροσαρμόζει την παρούσα Πολιτική, όποτε κρίνει αυτό αναγκαίο, ενώ οι οποιεσδήποτε αλλαγές τίθενται σε ισχύ από την δημοσίευση αυτών στον ιστότοπο του www.inalan.gr.

Η παρούσα Πολιτική έχει υιοθετηθεί από την εταιρεία με την επωνυμία «MEDIANET INVEST Α.Ε.», με εμπορικό σήμα INALAN. Η έδρα της εταιρίας μας βρίσκεται στη διεύθυνση: Πευκών 56, Μεταμόρφωση, ΑΦΜ 800599796 ΔΟΥ Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ, η οποία και είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που μας χορηγείτε.

Η Εταιρεία μας έχει ορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά μέσω του τηλεφωνικού μας κέντρου είτε στο email legal@inalan.gr.

Η Eταιρεία μας είναι αρμόδια να σας προστατεύει κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο www.inalan.gr είτε ως απλός χρήστης, είτε στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών ως συνδρομητής μας, και να σας ενημερώνει για όλα τα στοιχεία που χρειάζεστε, σύμφωνα με τα άρθρα 12, 13 και 14 του νέου GDPR που εφαρμόζεται από την 25η Μαΐου 2018 σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ενδέχεται να συλλέξουμε, καταχωρήσουμε και επεξεργαστούμε διαφορετικούς τύπους δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αναλόγως των υπηρεσιών που έχετε επιλέξει να λαμβάνετε.

Τα δεδομένα αυτά μπορούν να συλλεχθούν είτε τηλεφωνικά (π.χ. τηλεφωνική επικοινωνία), είτε διαδικτυακά (όταν συμπληρώνετε φόρμα ενδιαφέροντος ή προβαίνετε στην πληρωμή των υπηρεσιών μας ή μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας) είτε φυσικά (π.χ. κατόπιν σύνδεσης από τους τεχνικούς μας στον χώρο σας και υπογραφής της σχετικής Σύμβασης Παροχής Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών ή εάν επισκεφθείτε τα γραφεία μας) και περιλαμβάνουν

α) προσωπικά δεδομένα, όπως όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνα επικοινωνίας, ΑΦΜ, αντίγραφο δελτίου ταυτότητας, διαβατηρίου, διεύθυνση email, username, password, πληροφορίες για το πακέτο σύνδεσης και πλήρη στοιχεία τιμολόγησης

β) οικονομικά στοιχεία, όπως στοιχεία χρεώσεων των υπηρεσιών της Inalan, στοιχεία εξόφλησης λογαριασμών υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, στοιχεία πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών, στοιχεία τα οποία αφορούν αμφισβητήσεις, οικονομικές εκκρεμότητες συνδρομητών

Η Εταιρεία μας τηρεί έγγραφα ή ηλεκτρονικά αρχεία για όσο διάστημα βρίσκεται σε ισχύ η μεταξύ μας σύμβαση και επιπλέον για όσο χρόνο προβλέπεται ειδικά στο νόμο (πχ. φορολογική νομοθεσία, νομοθεσία ΑΔΑΕ κλπ).

Η Inalan συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αποκλειστικά και μόνο, προκειμένου:

– να συμμορφώνεται με τις έννομες υποχρεώσεις της,

– για την εκτέλεση της σύμβασης με τους συνδρομητές ή για να ληφθούν μέτρα σε συνέχεια αιτήσεώς ενδιαφερομένου

– για τη χρέωση των συνδρομητών

– για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων της ή άλλων φυσικών προσώπων, ιδίως, όταν πρόκειται να παρέχει, στις αρμόδιες για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και διωκτικές αρχές

– για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον

– κατόπιν συγκατάθεσης, ενδεικτικά για λόγους διαφήμισης, εμπορικής προώθησης και εμπορικής έρευνας αγοράς υπηρεσιών της Inalan

 

Σε όλες τις περιπτώσεις, τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται στην Inalan εκούσια από τα ίδια τα υποκείμενα.

Οι Συνδρομητές της Εταιρείας και εν γένει ενδιαφερόμενοι έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα: σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που τους αφορούν:

– δικαίωμα πρόσβασης

– δικαίωμα διόρθωσης

– δικαίωμα διαγραφής, υπό τον όρο των ειδικότερων περιορισμών που προβλέπονται στον Γενικό Κανονισμό,

– δικαίωμα περιορισμού, υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στον Γενικό Κανονισμό,

– δικαίωμα φορητότητας,

– δικαίωμα εναντίωσης-αντίταξης στην επεξεργασία υπό προϋπόθεση ότι δεν αντιβαίνουν στην θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων της Εταιρείας μας

Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων στην προστασία των προσωπικών δεδομένων σας, θα πρέπει να μεταβείτε στα γραφεία της Εταιρείας μας.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή απορία αναφορικά με την ισχύουσα νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα, μπορείτε να επικοινωνήσετε ή και να υποβάλετε ερώτημα προς την εταιρία μας ως ακολούθως:

– τηλεφωνικώς με την Εξυπηρέτηση Πελατών στο 2152152255

– μέσω της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο legal@inalan.gr

 

Θα σας καλέσουμε εμείς!

Απλώς αφήστε ένα όνομα και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας!

Αίτημα Ενδιαφέροντος

συμπληρώστε τα στοιχεία σας και σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας!

Θα σας καλέσουμε εμείς!

Απλώς αφήστε ένα όνομα και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας!

Αίτημα Ενδιαφέροντος

συμπληρώστε τα στοιχεία σας και σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας!

Θα σας καλέσουμε εμείς!

Απλώς αφήστε ένα όνομα και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας!

Αίτημα Ενδιαφέροντος

συμπληρώστε τα στοιχεία σας και σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας!

Αίτημα Ενδιαφέροντος

συμπληρώστε τα στοιχεία σας και σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας!

Θα σας καλέσουμε εμείς!

Απλώς αφήστε ένα όνομα και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας!

Θα σας καλέσουμε εμείς!

Απλώς αφήστε ένα όνομα και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας!

Αίτημα Ενδιαφέροντος

συμπληρώστε τα στοιχεία σας και σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας!

Αίτημα Ενδιαφέροντος

συμπληρώστε τα στοιχεία σας και σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας!

Θα σας καλέσουμε εμείς!

Απλώς αφήστε ένα όνομα και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας!

Λάβαμε τη φόρμα σας!

Ένας από τους αστροναύτες μας θα επικοινωνήσει μαζί σας το συντομότερο!

Θα σας καλέσουμε εμείς!

Απλώς αφήστε ένα όνομα και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας!

Αίτημα Ενδιαφέροντος

συμπληρώστε τα στοιχεία σας και σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας!