🍉💦Καλοκαιρινή Προσφορά έως -50%!

Συχνές Ερωτήσεις

Εσείς ρωτάτε οι ειδικοί μας απαντούν!

Σχετικά με νέα εγκατάσταση

Μπορείτε να βρείτε το χάρτη με όλα τα καλυπτόμενα δίκτυα εδώ

Επίσης, μπορείτε να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα σε μια συγκεκριμένη διεύθυνση από το πεδίο Έλεγχος διαθεσιμότητας στην αρχική σελίδα.

Για να συνδεθείτε στο δίκτυό μας, συμπληρώστε την Αίτηση ενδιαφέροντος ή καλέστε στο 13848 & 215 215 215 22 55 (για οικιακούς πελάτες) ή στο 13881 & 210 44 08 400 (για εταιρικούς πελάτες) και δηλώστε το αίτημά σας.

Στη συνέχεια θα εκπονηθεί τεχνική μελέτη για να ελεγχθεί αν η εγκατάσταση είναι εφικτή και πότε θα πραγματοποιηθεί.

Η εγκατάσταση μπορεί να γίνει άμεσα, αρκεί να βρίσκεστε στο ενεργό δίκτυο και να υπάρχει κουτί διανομέα στο κτίριό σας ή στο κτίριο που είναι συνδεδεμένο.

Διαφορετικά, το χρονοδιάγραμμα ποικίλλει, ανάλογα με τον Δήμο σας και τις αποστάσεις.

Ναι, και απολύτως ασφαλές για την υγεία.

Όχι, δεν υπάρχει καμία χρέωση πελάτη που να σχετίζεται με την εγκατάσταση διανομέα στο κτίριο.

Το μόνο κόστος είναι τα τέλη εγκατάστασης και ενεργοποίησης, τα οποία δίνονται στον τεχνικό την ημέρα της σύνδεσης και αφορούν την εγκατάσταση της οπτικής ίνας εντός του χώρου.

Το δίκτυό μας είναι αυτόνομο και ανεξάρτητο και δεν εμπλέκεται ούτε επηρεάζεται από οποιονδήποτε άλλο πάροχο.

Ως εκ τούτου, η ακύρωση της τρέχουσας σύνδεσής σας δεν σχετίζεται με το αίτημά σας να συνδεθείτε στο δίκτυό μας.

Όσον αφορά την υπηρεσία και την υποστήριξη

Οι κωδικοί για το my.inalan.gr αναφέρονται στις προτιμήσεις που σας δίνει ο τεχνικός κατά την εγκατάσταση. Για το όνομα χρήστη πληκτρολογήστε τον 10ψήφιο αριθμό συνδρομής σας και για το password τα 4 τελευταία ψηφία.

Ο αριθμός σύμβασης αναγράφεται ως “αριθμός πρωτοκόλλου” πάνω δεξιά στη σύμβαση που υπογράψατε κατά την εγκατάσταση, καθώς και στο τιμολόγιο που λαμβάνετε από τον τεχνικό κατά την εγκατάσταση.

Ναι, μπορείτε να προσθέσετε επιπλέον εξοπλισμό (Access Point). Μπορείτε να βρείτε τις διαθέσιμες συσκευές εδώ.

Στα προγράμματα Basic 200Mbps και 1Gbps download/upload χωρίς πακέτο τηλεφωνίας, δεν υπάρχει δέσμευση συμβολαίου.

Αυτό σημαίνει ότι έχετε τη δυνατότητα να διακόψετε τη συνδρομή σας όποτε επιθυμείτε, χωρίς καμία επιβάρυνση, με την προϋπόθεση ότι θα μας ενημερώσετε πριν από την 1η του επόμενου μήνα.

Η ρήτρα βασίζεται στους νέους κανονισμούς της ΕΕΤΤ, έτσι ώστε ο καταναλωτής να μην πληρώνει υπέρογκα ποσά, όπως τα προηγούμενα χρόνια, τα οποία υπολογίζονταν με την εξόφληση των υπολειπόμενων μηνών μέχρι τη λήξη της σύμβασης.

Στην πρώτη σελίδα της σύμβασής σας αναγράφεται το ποσό της ρήτρας, το οποίο αντιστοιχεί σε κάθε μήνα.

Ναι, μόνο εάν η μεταφορά γίνεται σε γεωγραφικό σημείο εντός του δικτύου κάλυψης.

Φυσικά, ωστόσο, υπολογίζεται ως νέα συνδρομή/νέος πελάτης και, ως εκ τούτου, το αρχικό κόστος εφαρμόζεται εκ νέου.

Δεν υπάρχει χρέωση ή ανώτατο όριο δεδομένων στις υπηρεσίες μας.

Σχετικά με τις πληρωμές

Όλες οι πληροφορίες μπορούν να βρεθούν στον προσωπικό λογαριασμό my.Inalan.gr.

Οι πληρωμές γίνονται με τον προσωπικό σας κωδικό ηλεκτρονικής πληρωμής (RF), καθώς και με πιστωτική/χρεωστική κάρτα από το my.inalan.gr. Μπορείτε επίσης να πληρώσετε το λογαριασμό σας στα γραφεία μας. Λεπτομερείς μέθοδοι πληρωμής διαθέσιμες στο my.inalan.gr

Μπορείτε επίσης να πληρώσετε το λογαριασμό σας στα γραφεία μας. Λεπτομερείς μέθοδοι πληρωμής διατίθενται εδώ.

Η πολιτική πληρωμών μας είναι προπληρωμένη, δηλαδή στο τέλος κάθε μήνα προπληρώνετε για τις υπηρεσίες διαδικτύου του επόμενου μήνα.

Η πρώτη πληρωμή πραγματοποιείται εντός 7 ημερών από τη στιγμή που πραγματοποιήθηκε η εγκατάσταση και υπογράφηκε η σύμβαση.

Το κόστος της εγκατάστασης ανέρχεται σε 35 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και η πληρωμή γίνεται στον τεχνικό αμέσως μετά το τέλος της εγκατάστασης.

Πιθανό πρόσθετο κόστος +25€ εάν ζητηθεί από τον τεχνικό να κάνει αλλαγές στα προτεινόμενα σχέδια εγκατάστασης, που απαιτούν περισσότερα οπτικά και εργασιακά μέτρα.

Στον πρώτο σας λογαριασμό περιλαμβάνεται επίσης η αμοιβή εγγύησης για τον εξοπλισμό που σας παρέχεται, η οποία ανέρχεται σε 28 ευρώ.

το ποσό του επιστρέφεται μετά από ένα έτος συνδρομής, μέσω αυτόματης πίστωσης, ως 13ος μήνας του διαδικτύου.

Μπορείτε να προπληρώσετε όσους μήνες επιθυμείτε.

Τεχνικά θέματα και εξυπηρέτηση

Οι διαθέσιμες ταχύτητες για τα βασικά πακέτα κυμαίνονται από 100 Mbps download/upload έως 1 Gbps download/upload, ενώ στα επιχειρηματικά πακέτα υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης έως και 10 Gbps download/upload!

Φυσικά, ο δωρεάν παρεχόμενος δρομολογητής περιλαμβάνει επίσης ένα ασύρματο δίκτυο.

Οι ασύρματες ταχύτητες επηρεάζονται από παράγοντες τρίτων πέραν του ελέγχου της Εταιρείας και, ως εκ τούτου, δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε την ασύρματη ταχύτητα.

Με βάση τους κανονισμούς της ΕΕΤΤ, η εταιρεία πρέπει να προσφέρει εγγυημένες ενσύρματες ταχύτητες (σύμφωνα με το άρθρο 8 της απόφασης με αριθμό 956/17/13-7-2020 της ΕΕΤΤ) Για περισσότερες πληροφορίες, εδώ.

Με βάση τους κανονισμούς της ΕΕΤΤ, η εταιρεία πρέπει να προσφέρει εγγυημένες ενσύρματες ταχύτητες (σύμφωνα με το άρθρο 8 της απόφασης με αριθμό 956/17/13-7-2020 της ΕΕΤΤ) Για περισσότερες πληροφορίες, εδώ.

Μερικοί από τους λόγους που μπορεί να επηρεάσουν την εκτιμώμενη ταχύτητα της σύνδεσης ασύρματου δικτύου (μέσω WIFI) στην περιοχή του Συνδρομητή είναι:

– εξοπλισμός που εκπέμπει ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία είτε στο ίδιο το διαμέρισμα είτε κοντά/κοντά σας

– εξοπλισμός που εκπέμπει ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία είτε στο ίδιο το διαμέρισμα είτε κοντά/κοντά σας

– άλλες ηλεκτρικές συσκευές, όπως ασύρματα σταθερά τηλέφωνα, ασύρματα συστήματα ήχου, οθόνες παρακολούθησης μωρών, φούρνοι μικροκυμάτων κ.λπ.

– την απόσταση από το δρομολογητή ή/και τη μεσολάβηση τοίχων, δαπέδων και οροφών

– την ταχύτητα και τη διαθεσιμότητα του συγκεκριμένου διακομιστή που χρησιμοποιείται

– τις ρυθμίσεις του χρήστη είτε στο δρομολογητή είτε στον υπολογιστή

– παράλληλες εφαρμογές που εκτελούνται στις συσκευές

– το λειτουργικό σύστημα και την ισχύ της κάρτας δικτύου της χρησιμοποιούμενης συσκευής

– ταυτόχρονη χρήση της ίδιας σύνδεσης από περισσότερους από έναν χρήστες κατά τη διάρκειά της
μέτρηση

Το τεστ ταχύτητας μπορεί να γίνει στο test.inalan.net ή μέσω ενός online τεστ ταχύτητας (π.χ. Ookla Speed test).

Συνιστάται η ενσύρματη μέτρηση, από το LAN1 του δρομολογητή σας.

Για να βελτιώσετε την ποιότητα της σύνδεσης, μπορείτε να ακολουθήσετε τις παρακάτω οδηγίες.

Αρχικά, σας συμβουλεύουμε να απομακρύνετε οποιαδήποτε ασύρματη τηλεφωνική συσκευή, σε απόσταση τουλάχιστον 2 μέτρων, και στη συνέχεια να αλλάξετε το κανάλι WiFi από τις ρυθμίσεις του δρομολογητή.

1. Επιλέξτε WLAN

2. Επιλέξτε Σύνθετη διαμόρφωση WLAN

3. Επιλέξτε Κανάλι Επιλέξτε ένα από τα 13 κανάλια, κατάλληλο για εσάς. 4. Πατήστε Εφαρμογή

Εισαγωγή των παρακάτω ρυθμίσεων στο ρούτερ :

1. Επιλέξτε WLAN

2. Επιλέξτε Διαμόρφωση διαχείρισης κάλυψης WiFi

3. Εισάγετε το κατώφλι RSSI αναγκαστικής μεταγωγής: 100

4. Εισάγετε το κατώφλι RSSI μεταγωγής υπό συνθήκη: 84

5. Πατήστε Εφαρμογή

Θα σας καλέσουμε εμείς!

Απλώς αφήστε ένα όνομα και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας!

Θα σας καλέσουμε εμείς!

Απλώς αφήστε ένα όνομα και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας!

Αίτημα Ενδιαφέροντος

συμπληρώστε τα στοιχεία σας και σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας!

Αίτημα Ενδιαφέροντος

συμπληρώστε τα στοιχεία σας και σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας!

Θα σας καλέσουμε εμείς!

Απλώς αφήστε ένα όνομα και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας!

Θα σας καλέσουμε εμείς!

Απλώς αφήστε ένα όνομα και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας!

Αίτημα Ενδιαφέροντος

συμπληρώστε τα στοιχεία σας και σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας!

Αίτημα Ενδιαφέροντος

συμπληρώστε τα στοιχεία σας και σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας!

Θα σας καλέσουμε εμείς!

Απλώς αφήστε ένα όνομα και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας!

Λάβαμε τη φόρμα σας!

Ένας από τους αστροναύτες μας θα επικοινωνήσει μαζί σας το συντομότερο!

Θα σας καλέσουμε εμείς!

Απλώς αφήστε ένα όνομα και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας!

Αίτημα Ενδιαφέροντος

συμπληρώστε τα στοιχεία σας και σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας!
Μετάβαση στο περιεχόμενο