🍉💦Καλοκαιρινή Προσφορά έως -50%!

Aγαπητέ συνδρομητή

Θα θέλαμε να σε ενημερώσουμε ότι έχει παρέλθει η περίοδος παράτασης χρήσης των υπηρεσιών μας.
Συνεπώς, και σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης*, δεν μπορείς να κάνεις πλέον χρήση των υπηρεσιών της Inalan.
Εφόσον επιθυμείς να συνεχίσεις να απολαμβάνεις τις υπηρεσίες μας, προχώρησε άμεσα στην
πλήρη εξόφληση εκκρεμών οφειλών εδώ.
Για οποιαδήποτε διευκρίνηση, μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μας εδώ.

INALAN TEAM


*Παράγραφος 8.7 των Γενικών Όρων Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Inalan : ''Με την επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματός της, η Εταιρεία δικαιούται να προβεί σε μονομερή προσωρινή διακοπή της παροχής των Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών προς τον Πελάτη λόγω ληξιπρόθεσμης και απαιτητής οφειλής του προς την Εταιρεία, μετά την πάροδο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης προς τον Πελάτη (ακόμη και διαμέσου του λογαριασμού αυτού).''

100% fiber optic Internet

Θα σας καλέσουμε εμείς!

Απλώς αφήστε ένα όνομα και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας!

Θα σας καλέσουμε εμείς!

Απλώς αφήστε ένα όνομα και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας!

Αίτημα Ενδιαφέροντος

συμπληρώστε τα στοιχεία σας και σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας!

Αίτημα Ενδιαφέροντος

συμπληρώστε τα στοιχεία σας και σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας!

Θα σας καλέσουμε εμείς!

Απλώς αφήστε ένα όνομα και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας!

Θα σας καλέσουμε εμείς!

Απλώς αφήστε ένα όνομα και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας!

Αίτημα Ενδιαφέροντος

συμπληρώστε τα στοιχεία σας και σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας!

Αίτημα Ενδιαφέροντος

συμπληρώστε τα στοιχεία σας και σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας!

Θα σας καλέσουμε εμείς!

Απλώς αφήστε ένα όνομα και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας!

Λάβαμε τη φόρμα σας!

Ένας από τους αστροναύτες μας θα επικοινωνήσει μαζί σας το συντομότερο!

Θα σας καλέσουμε εμείς!

Απλώς αφήστε ένα όνομα και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας!

Αίτημα Ενδιαφέροντος

συμπληρώστε τα στοιχεία σας και σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας!
Μετάβαση στο περιεχόμενο