Η Medianet Invest Α.Ε. (Inalan) ανακοινώνει ότι από 1/10/2023 οι Γενικοί όροι σύμβασης παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών τροποποιούνται.

Η Medianet Invest Α.Ε. (Inalan) ανακοινώνει ότι από 1/10/2023 οι Γενικοί όροι σύμβασης παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών τροποποιούνται. Ειδικότερα, οι τροποποιήσεις αφορούν τη δυνατότητα που δίνεται από την 1η Οκτωβρίου 2023 στους καταναλωτές για ελεύθερη επιλογή τερματικού εξοπλισμού (π.χ. router) στο τοπικό ιδιωτικό τους δίκτυό σύμφωνα με την υπ’ αρ. 1058/11/19-12-2022 (ΦΕΚ 7271/τ. B’ /31.12.2022) απόφαση της  Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνίων και Ταχυδρομείων που αφορά τον καθορισμό του Σημείου Τερματισμού Δικτύου (ΣΤΔ) για παροχή σταθερής υπηρεσίας. Ακολούθως, με το νέο Κανονισμό που εξέδωσε η ΕΕΤΤ δίνεται στον καταναλωτή η δυνατότητα είτε να προμηθευτεί από την Εταιρεία τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό είτε να  να επιλέξει δικιά του δικτυακή συσκευή (πχ router with NAT, DHCP or DESKTOP) η οποία θα είναι σε συνέχεια του δικού μας εξοπλισμού. Στην περίπτωση που ο καταναλωτής αιτηθεί να τοποθετήσει δικό του δρομολογητή τότε θα πρέπει να θέσει τις παρακάτω ρυθμίσεις:

Στις επιλογές της WAN CONFIGURATION θα πρέπει να τεθεί σε AUTO DHCP για να μπορέσουμε να δρομολογήσουμε τις υπηρεσίες στον εξοπλισμό του καταναλωτή.

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που ο καταναλωτής θελήσει να προμηθευτεί ελεύθερα από την αγορά τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό, θα πρέπει να γνωρίζει πως μπορεί να επιλέξει οποιαδήποτε  δικτυακή συσκευή εκτός από συσκευές οι οποίες διαμοιράζουν το δίκτυο, όπως switch or access point, και κατά αυτόν τρόπο λαμβάνονται πολλές MAC διευθύνσεις με αποτέλεσμα να μην καθίσταται δυνατό να ολοκληρωθεί η διαδικασία σύνδεσης.

Αληθινές Ιστορίες!
ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ

INAstories-Gitfcard
Αναπαραγωγή Βίντεο
INAstories-MendaCoffee
Αναπαραγωγή Βίντεο
INAstories-setup
Αναπαραγωγή Βίντεο

Θα σας καλέσουμε εμείς!

Απλώς αφήστε ένα όνομα και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας!

Αίτημα Ενδιαφέροντος

συμπληρώστε τα στοιχεία σας και σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας!

Θα σας καλέσουμε εμείς!

Απλώς αφήστε ένα όνομα και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας!

Αίτημα Ενδιαφέροντος

συμπληρώστε τα στοιχεία σας και σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας!

Θα σας καλέσουμε εμείς!

Απλώς αφήστε ένα όνομα και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας!

Αίτημα Ενδιαφέροντος

συμπληρώστε τα στοιχεία σας και σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας!

Αίτημα Ενδιαφέροντος

συμπληρώστε τα στοιχεία σας και σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας!

Θα σας καλέσουμε εμείς!

Απλώς αφήστε ένα όνομα και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας!

Θα σας καλέσουμε εμείς!

Απλώς αφήστε ένα όνομα και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας!

Αίτημα Ενδιαφέροντος

συμπληρώστε τα στοιχεία σας και σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας!

Αίτημα Ενδιαφέροντος

συμπληρώστε τα στοιχεία σας και σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας!

Θα σας καλέσουμε εμείς!

Απλώς αφήστε ένα όνομα και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας!

Λάβαμε τη φόρμα σας!

Ένας από τους αστροναύτες μας θα επικοινωνήσει μαζί σας το συντομότερο!

Θα σας καλέσουμε εμείς!

Απλώς αφήστε ένα όνομα και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας!

Αίτημα Ενδιαφέροντος

συμπληρώστε τα στοιχεία σας και σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας!